Erna Tolkamp-de Vries

Erna (1949) heeft een passie voor kwetsbare vrouwen, speciaal diegenen die na een scheiding in grote problemen zijn gekomen. Maar ook voor ouderen in onze stad, in het bijzonder op het gebied van zingeving en actieve deelname in de maatschappij

Ze zet zich in voor de ChristenUnie omdat het verkiezingsmotto “waardevol" haar heel erg aanspreekt en het streven om hun uiterste best te doen voor de tijdelijke of permanente weerloze mensen in de samenleving

Ze gaat zich in de komende jaren nog meer verdiepen in de uitdagingen waarmee deze mensen te maken hebben en meewerken aan politieke veranderingen voor een betere kwaliteit van leven