Blog- Marcel Benard, 30 mei 2014

Eerste ervaringen in de gemeenteraad

Op 19 maart waren de verkiezingen. Helaas haalden we net te weinig stemmen voor een tweede zetel, maar samen met Jan Otter ben ik als fractie-assistent aan de slag gegaan om Roelie met raad en daad terzijde te staan. Als fractie-assistent doe je bijna alles wat een echt raadslid ook doet, behalve het officieel indienen van voorstellen en daarover stemmen. Op deze manier geef ik je graag een beeld van mijn eerste ervaringen als fractie-assistent de afgelopen maanden.

Na de intensieve campagneweken werd ik op 20 maart laat in de ochtend wakker in het besef dat ik geen raadslid was geworden. Dat was natuurlijk erg jammer, hoewel we er rekening mee hadden gehouden dat het misschien niet zou lukken. Gelukkig waren er heel veel opbeurende en meelevende reacties van familie, vrienden, collega's, ChristenUnie-vrienden uit het land en van Almeerders die op de ChristenUnie / op mij hadden gestemd. Dat hielp om met een goed gevoel aan het werk te gaan. In dit geval mijn dagelijkse werk als adviseur bij Lysias.

Een nieuwe opdracht

Een van de werkdagen na de verkiezingen kreeg ik een telefoontje van de GGD Flevoland. Met de vraag of ik offerte wilde uitbrengen voor adviseren bij het opstellen van een businessplan voor de organisatie van integrale jeugdgezondheidszorg in Almere. Het college van B&W van de gemeente had namelijk de GGD gevraagd om zo'n plan te maken. Een mooie opdracht, die aansluit op wat ik elders in het land al aan ervaring heb. In concurrentie met twee andere bureaus heb ik offerte uitgebracht en de opdracht gekregen. Ik kon toen nog niet weten dat dit nog een behoorlijk politiek issue zou worden. Toch sprak ik voor de zekerheid met onze fractievoorzitter af dat ik over jeugdgezondheidszorg niet het woord zou voeren in de gemeenteraad en me verder niet met de gedachtevorming in de fractie zou bemoeien.

Debuut

Ondertussen begon het werk als fractie-assistent met het regelen van allerlei praktische dingen: ik moest mijn gegevens doorgeven aan de griffie (de ondersteunende organisatie van de gemeenteraad), kreeg een e-mailadres en een IPad in bruikleen. Voor de inhoud van het werk in de raad organiseerde de griffie een aantal informatieve introductiebijeenkomsten.
 
En toen was er het moment van mijn debuut in de Politieke Markt! Ik mocht het woord voeren over een rekenkamerrapport naar het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het onderwerp is misschien niet het meest tot de verbeelding sprekend, maar je moet ergens mee beginnen… 

Coalitie-onderhandelingen

Verder bleef het in de officiële raadsagenda nog behoorlijk rustig. Dat had alles te maken met de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie die ondertussen gaande waren. Namens de ChristenUnie voerden Roelie Bosch en ik de gesprekken met de informateur (D66). Elders op de site kun je lezen wat onze inzet was en wat we van het proces en de resultaten vinden.

Geld

Coalitieonderhandelingen - en politiek in zijn algemeenheid - gaan vaak over geld. Het was dus erg nuttig dat de griffie een van de introductiebijeenkomsten had gereserveerd voor een toelichting op de begroting en de grondexploitatie. In die grondexploitatie wordt bijgehouden hoeveel kosten Almere nog moet maken om woningen en bedrijven te kunnen bouwen en welke verwachte inkomsten (verkoop) daar tegenover staan. De komende jaren zal de stad nog behoorlijk zuinig moeten doen om op langere termijn financieel gezond te blijven.
 
Wat dat betreft rolde ik bijna van mijn stoel toen ik zag dat de gemeente een tegenvaller van maar liefst 3,4 miljoen euro moest incasseren bij de verandering van ICT-leverancier. Het was voor ons aanleiding om bij de behandeling van de Voorjaarsnota een motie in te dienen dat de Rekenkamer hier onderzoek naar moet gaan doen. Gelukkig hadden meerdere partijen dat idee en konden we aansluiten bij de tekst van een motie van Leefbaar Almere. 

Toch politiek

Op dezelfde avond dat de gemeenteraad over Voorjaarsnota sprak, kwam ook nog een ander onderwerp aan bod: de integrale jeugdgezondheidszorg. Leefbaar Almere had een debat met de wethouder aangevraagd om te discussiëren over de vraag of de GGD de beste partij was om de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en schoolartsen) te organiseren. Of dat Zorggroep Almere dat beter of net zo goed zou kunnen doen. Daarmee kwam de opdracht waar ik voor mijn werk mee bezig was ineens toch onder politieke belangstelling te staan! Ik was blij dat ik al bij de start zowel in mijn werkomgeving als binnen de gemeenteraad heel transparant was geweest over mijn beide rollen en hoe ik die zou scheiden. En dat ik me niet bemoeid had met de meningsvorming binnen de fractie. Het debat kende een onstuimig verloop, maar daarover is in de verschillende media al het nodige weergegeven…

OAT en Floriade

De laatste weken staan in het teken van twee belangrijke ontwikkelingen in het centrum van onze stad: de Floriade en het ondergronds afvaltransportsysteem.
 
Over de Floriade is de afgelopen week een verkenningsrapport verschenen, geschreven door oud-minister Veerman. Hij heeft beschreven op welke manier en onder welke voorwaarden de Floriade tot een succes kan worden. Het duurt nog wel even voor we het er in de gemeenteraad over gaan hebben. Eerst wil het college van Burgemeester en Wethouders nog de mening peilen van allerlei betrokkenen.
Een paar van die betrokkenen hadden zich zelf al gemeld bij de gemeenteraad. Een platform van bewoners uit de Filmwijk had ons uitgenodigd voor een excursie naar het Vogeleiland. Dat eiland ligt in het Weerwater en wordt in de plannen voor de Floriade vrijwel helemaal benut voor het Floriade-terrein. De bewoners van de tegenover het eiland gelegen Filmwijk vroegen aandacht voor hun uitzicht: ze hebben nu een prachtig groen plaatje als ze over het Weerwater kijken en dat willen ze graag zo houden. Dat lijkt me een wens om rekening mee te houden bij de verdere ontwikkelingen, maar ik moet me eerst nog dieper in het dossier verdiepen om te weten of dat realistisch is.
 
Ondertussen speelt er in de gemeenteraad ook een voorzichtige discussie over het ondergronds afvaltransportsysteem (OAT). Met dat systeem houdt de gemeente het centrum van Almere Stad schoon, zonder dat zware vrachtwagens door het centrum hoeven te rijden. Een raadsonderzoekscommissie heeft een onderzoek gedaan naar de kosten van het huidige systeem en naar mogelijke alternatieven. Het viel mij op (en gelukkig waren er meer fracties) dat bij het onderzoek helemaal geen bewoners waren betrokken. Reden om contact te zoeken met het Platform Almere Centrum, een organisatie van bewoners. Met hen heb ik besproken hoe we de gemeenteraad een wat completer beeld kunnen geven dan alleen het kostenplaatje dat de onderzoekscommissie heeft geschetst. Binnenkort gaan we dat een vervolg geven.

Reactie?

Ik vind het leuk om je reactie op dit verslag te lezen via ampbenard@almere.nl. Misschien wil je onze aandacht vragen voor iets bij jou in je buurt; dat kan via meldpunt@almere.ChristenUnie.nl
 
Marcel Benard